Chính sách thanh toán

  • Khi Công Ty nhận được đơn hàng, sẽ gọi điện trực tiếp để xác nhận lại đơn hàng.
  • Sau khi đơn hàng đã được xác nhận chính xác từ cả hai bên, quý khách hàng sẽ thực hiện việc chuyển khoản cho đơn hàng.
  • Khi tiền đã được chuyển vào tài khoản của Công ty, chúng tôi sẽ tiến hành chuyển hàng.
  • Thời gian chuyển hàng dự kiến là trong vòng 24h đối với khách hàng trong khu vực Hà Nội. Đối với đơn hàng ngoại tỉnh, thông tin cụ thể sẽ được thông báo trực tiếp từ nhân viên của Công ty.